Mai Manó Online Fotóegyetem - Szilágyi Sándor fotóelméleti vitasorozata. Vitapartner: Horányi Özséb

Mai Manó Online Fotóegyetem - Szilágyi Sándor fotóelméleti vitasorozata. Vitapartner: Horányi Özséb

2018. július 27. Mai Manó Ház

A fotó mibenlétéről folytatott diskurzus vissza-visszatérő dilemmája, hogy a fotó vajon index-e (a valóság lenyomata), vagy a többi képhez hasonlóan ikon (képmás). A fogalompár bevezetője, C. S. Peirce szerint index – Horányi Özséb szerint viszont inkább ikon. Szerintem meg… – de ez majd kiderül a beszélgetésből.
Mint ahogyan az is, hogy igaz-e Roland Barthes kijelentése, miszerint a fotó „kód nélküli üzenet”. Egyáltalán: valóban ezt gondolta-e Barthes a fotóról? És hogy hányadán állunk a „fotó = az ellesett pillanat” közhelyével. Mit gondolt Gombrich a fotó pillanatnyiságáról? És a mozgás állóképi ábrázolásáról? És a fotografikus portré hitelességéről?
Az előadás során vitapartneremmel: Horányi Özséb professzorral a fotográfiáról való gondolkodás fönti alapkérdéseit próbáljuk meg tisztázni – vagy legalábbis azt érzékeltetni: mik is volnának valójában ezek az alapkérdések.

Az előadás címe: A fotó: ikon vagy index? Kód nélküli vagy mégis inkább kódolt üzenet? A „pillanatkép” valóban a pillanat képe-e? Charles Sanders Peirce jeltipológiája, Roland Barthes és Ernst H. Gombrich képnyelvészete. 

szilagyihoranyi.png

A 2014. március 18-án elhangzott előadást a Mai Manó Ház Napfényműtermében rögzítettük. A beszélgetéshez fölhasznált idézeteket Bozó Andrea színművész tolmácsolta a közönségnek. 

 

Hamarosan újabb előadással jelentkezünk!