Mai Manó Online Fotóegyetem - Szilágyi Sándor fotóelméleti vitasorozata. Vitapartner: Radnóti Sándor

Mai Manó Online Fotóegyetem - Szilágyi Sándor fotóelméleti vitasorozata. Vitapartner: Radnóti Sándor

2018. augusztus 18. Mai Manó Ház

Mit gondoljunk ma Benjamin immár nyolc évtizede megfogalmazott próféciáiról? Igaznak bizonyult-e az alaptétele, miszerint a technikai sokszorosítás korszakában megszűnik a műalkotások aurája? Egyáltalán: valóban ezt állította-e Benjamin? S ha igen, akkor vajon pozitív vagy negatív értékítéletet társított-e hozzá? S mennyiben helytálló az a kép, melyet a fotográfia történetéről fölvázolt? Egyáltalán: a fotográfiáról szólván valóban a fotográfia érdekelte, vagy valami egészen más? Beszélgetőtársammal, Benjamin monográfusával, Radnóti Sándorral ennek próbálunk meg utánajárni. 

szilagyiradnoti.png

Az előadás címe: Mi is valójában az aura? És mi is történt vele pontosan? Walter Benjamin messianisztikus kultúrakritikája és a fotó.

A 2014. április elsején elhangzott előadást a Mai Manó Ház Napfényműtermében rögzítettük. A beszélgetéshez fölhasznált idézeteket Bozó Andrea színművész tolmácsolta a közönségnek. 

 

Hamarosan újabb előadással jelentkezünk.