Lapozd át Gothard Jenő: A fotográfia. Gyakorlata és alkalmazása tudományos czélokra (1890) című könyvét!

Lapozd át Gothard Jenő: A fotográfia. Gyakorlata és alkalmazása tudományos czélokra (1890) című könyvét!

2019. február 15. Mai Manó Ház

Egy éve, hogy a Természettudományi Társulat azzal a felszólítással tisztelt meg, hogy a téli időszak alatt a pillanatnyi fotográfiáról népszerű előadást tartsak. Mikor az előadás ideje közeledett, czélszerűnek látszott a fotografia többi ágát is felkarolni s két-három előadásban ismertetni. Az országszerte uralkodó influenza újabb halasztást tett szükségessé, s a közben folytonosan halmozódó anyagot nagy terjedelme miatt már csak négy előadásban lehetett tárgyalni, melyeket 1890 április 22, 23, 24 és 25-ikén tartottam meg. Az előadások alatt Dr. LENGYEL BÉLA első titkár úr azt az eszmét pendítette meg, nem lehetne-e ez előadásokat olyan formán kiadni, hogy a kezdő fotográfusnak, a műkedvelőnek az első útmutatást megadnák? Minthogy a fotografia mai állását tárgyaló magyar könyv nincsen, örömmel fogadtam e megbízást s ezen az alapon dolgoztam ki e könyvecskét, melyben az első szakasz a fotografia gyakorlati alkalmazását, a többi három pedig a fotografia tudományos alkalmazásáról, a pillanatnyi és a sokszorosító fotográfiáról tartott előadásokat tartalmazza.
Mennyire feleltem meg a czélnak, nem tudom. Iparkodtam olyan dolgokra kiterjeszkedni, melyek tapasztalásom szerint a kezdőnek a legnagyobb nehézséget okozzák. Lehető röviden tárgyaltam mindent, mert csak így képzelhettem, hogy a kezdőnek hasznára leszek; e czélnak feláldoztam az előadás csinját is, úgy vélekedvén, hogy a komoly törekvésű kezdő művecskémnek e részében nem is olvasmányt, hanem bizalmas barátot keres, a ki keresetlen szavakkal egész őszintén útba igazítja, és hibáira már előre figyelmezteti.
A magam 5—6 évi tapasztalásából s megfigyeléseimből merítettem mindent; nem írtam le semmit, a mit hosszas használatból egészen jól ne ismernék. Ha sikerülne a kezdőket lehető kevés akadállyal a fotográfiába bevezetnem, s tökéletesítésökre a kimerítőbb szakművek használatát lehetővé tennem: bőven jutalmazná ez eredmény a fáradságot, mit e művecske sokszoros átdolgozása s kibővítése okozott.
E művecske irodalmunkban úttörő e téren s így talán megbocsáthatók esetleges fogyatkozásai. A jó akarat, a melyet talán nem is sikerült mindenütt érvényre juttatnom, nyújtson némi kárpótlást hiányaiért.
Herényben, 1890 október havában. Gothard Jenő. - írta Gothard Jenő könyvének előszavában a fenti mondatokat.

A könyv - melyet most a Vissza a jövőbe. A 19. század a 21. században című kiállításunkon is megtekinthetsz - a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán is megtalálható. A képre kattintva Gothard Jenő könyvének .pdf változatát olvashatod el. 

foam_bttf_enterior_8.jpgFotó: Kiss Imre: Gothard Jenő könyve a Mai Manó Ház Vissza a jövőbe. A 19. század a 21. században című kiállításán, 2019. február

(forrás: mek.oszk.hu)